HISTORIA WSPÓLNOTY FZŚ W NOWEJ SOLI          

 

          Po zakończeniu wojny, gdy przyjeżdżali na Ziemie Zachodnie osadnicy, do Nowej Soli przybyli także tercjarze z całej Polski.

Z chwilą, kiedy Kapucyni objęli kościół św. Antoniego, zaczęli się zgłaszać pierwsi tercjarze III Zakonu św. Franciszka. Za czasów - prawdopodobnie - prowincjalstwa O. Ernesta,  były wysyłane prośby do Kurii we Wrocławiu o pozwolenie na założenie tercjarstwa w parafii.
Prowincjał oficjalnie erygował tercjarstwo w 1947 roku. Początki były bardzo trudne. Odbywały się zebrania, byli wyznaczeni przełożeni tercjarstwa, ale ze względu na ciężkie czasy i ogrom pracy, nie brali w nich udziału kapłani. Nauki dla III Zakonu były wygłaszane tylko z okazji świąt franciszkańskich.

          W latach 70-tych wspólnota franciszkańska liczyła siedemdziesiąt sióstr i kilku braci. Zebrania odbywały się w trzecią niedzielę miesiąca w kościele św. Barbary. W tym czasie została nawiązana współpraca z Rodziną Franciszkańską w Zielonej Górze przy kościele św. Jadwigi. W lutym 1974 roku asystentem lokalnym został wyznaczony O. Medard, który w roku 1975 założył Kronikę Tercjarską.

W związku z niewystarczającą ilością zakonników franciszkańskich w regionie, O. Medard „opiekuje się” nie tylko III Zakonem w Nowej Soli, ale także wspólnotami w parafii Zbawiciela i św. Jadwigi w Zielonej Górze, Głogowie, Nowym Miasteczku, Małomicach, Szprotawie – Iławie i w Żarach. Niestety, w sierpniu 1976 roku decyzją przełożonych żegna się z tercjarzami i wyjeżdża do Rozwadowa.

          W okresie do października 1985 roku brak jest danych o działalności Rodziny Franciszkańskiej.

          Kolejnym asystentem lokalnym naszej wspólnoty tercjarskiej został O. Augustyn Listwan, który także opiekował się wspólnotami spoza Nowej Soli.

          Na dzień 16 marca 1986r. w naszej franciszkańskiej rodzinie jest dwóch braci i 56 sióstr, a liczba zmarłych od początku istnienia III Zakonu w Nowej Soli wynosiła 36 osób. Oprócz tego 27 osób było jeszcze niezdecydowanych co do przynależności do Rodziny Franciszkańskiej. 7 maja 1986 roku gościliśmy w naszej parafii Asystenta Prowincjalnego O. Stanisława Padewskiego i O. Jamie Zudanire, Asystenta Generalnego Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej.

          Po Kapitule Prowincjalnej w 1991r. i zmianach personalnych, w Nowej Soli nowym asystentem lokalnym FZŚ został O. Franciszek Chabierski. 2 października tegoż roku Asystent Generalny Franciszkańskiego Zakonu Świeckich O. Ben Brevoort, w towarzystwie O. Roberta Kozłowskiego, Asystenta Prowincjalnego, przeprowadził wizytację tutejszej wspólnoty.

          We wrześniu 1992r., po odejściu O. Franciszka, kolejnym asystentem w FZŚ został O. Stanisław Żmuda.

          22 lipca 1994r. wspólnota nasza wzięła udział w Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymce FZŚ do Częstochowy. W tym samym roku następuje zmiana asystenta, zostaje nim O. Konstanty Dryja, rok później O. Wojciech Błaszczyszyn, a w 1996r. O. Krzysztof Kulczak.

          Prowincjał Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów O. Ryszard Modelski, 29.03.1995 roku wydał DEKRET, w którym potwierdził kanoniczną erekcję wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy parafii św. Antoniego w Nowej Soli, istniejącą od 1947r.

          Wspólnota FZŚ z Nowej Soli, 22 maja 1995r. udała się do Skoczowa na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II, a już 30 października, po raz pierwszy, naszą parafię nawiedzają relikwie św. Antoniego z Padwy.

          Po lipcowej powodzi roku 1997 odbywa się pielgrzymka FZŚ do sanktuarium Matki Bożej Klenickiej w Otyniu. W tym też roku nowym asystentem zostaje O. Mirosław Dudzis – proboszcz.

            4 października 1997 roku, w uroczystość św. Franciszka, nowosolska wspólnota obchodziła uroczystość jubileuszową 50 – lecia istnienia Franciszkańskiej Rodziny w Nowej Soli. Swoją obecnością zaszczyciła nas delegacja FZŚ z parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze.  20 X tegoż roku odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii św. Antoniego przez Biskupa Ordynariusza Adama Dyczkowskiego. Przełożona wspólnoty FZŚ, Siostra Teresa Kozłowska przedstawiła Jego Ekscelencji działalność Rodziny Franciszkańskiej.

            Nadszedł czas kolejnej kapituły wyborczej i wizytacji pastersko – braterskiej, która odbyła się 23 czerwca 1998 roku przez przełożoną regionalną S. Hannę Podolską i O. Jerzego Turka. W wyborach brało udział 15 sióstr i Ojciec asystent.

            W roku Jubileuszowym, 21 października, wspólnota zorganizowała franciszkańską pielgrzymkę do Matki Bożej w Otyniu. W tym okresie liczba sióstr we wspólnocie wynosiła 23.

          W marcu 2006 r. Rada Narodowa wyraziła zgodę na przeniesienie naszej nowosolskiej wspólnoty FZŚ z Regionu Szczecińskiego do Regionu Wrocławskiego. Nastąpiła także zmiana Asystenta lokalnego, odszedł O. Krzysztof Mleczkow, a został nim O. Maciej Zinkiewicz.
            15 września 2008r. nowym Asystentem zostaje proboszcz O. Grzegorz Romanowicz, który swoim wielkim zaangażowaniem bardzo ożywił Wspólnotę. Obdarował ją zakupionymi przez siebie nowymi brewiarzami z Liturgią Godzin – czterotygodniową, co bardzo ubogaciło nasze codzienne modlitwy.


           17 października 2009r. odbyła się Kapituła Wyborcza z udziałem Asystenta Regionalnego O. Piotra Bielenina OFM Conv., Przełożonej Regionalnej S. Bożeny Oleksów i naszego Asystenta duchowego O. Grzegorza Romanowicza, która wyłoniła nowy zarząd Wspólnoty miejscowej FZŚ na 3-letnią kadencję.

Przełożoną Wspólnoty została           – s. Stefania Międzybrodzka

zastępcą przełożonej                              - s. Teresa Kozłowska

sekretarzem                                                - s. Teresa Chojnacka – Augustyniak

mistrzynią formacji                                  - s. Irena Sasin

skarbnikiem                                                - s. Stefania Petreczko

            W związku z wyborem na nowy urząd z-cy Prowincjała na Ukrainę i Rosję, opuszcza nas O. Grzegorz Romanowicz.

Ojciec Piotr Borys został wyznaczony nowym Asystentem 27 października 2010 roku, ale od lipca prowadzi już z nami spotkanie FZŚ. Pozyskujemy nowych kandydatów do FZŚ, wspólnota powoli rośnie liczebnie. Na prośbę III Zakonu wspólnie z ojcami kapucynami, wysłaliśmy do okolicznych parafii zaproszenia na organizowane w naszej parafii św. Antoniego Triduum w związku z uroczystością św. Franciszka 4.10., gdzie przez kolejne 4 dni głoszone były konferencje przybliżające postać św. Franciszka i jego duchowość. Ojciec Piotr bardzo serdecznie angażował się w rozwój naszej Wspólnoty, organizował dodatkowe spotkania formacyjne dla postulantów i nowicjuszy, uczestniczył wraz ze Wspólnotą w wyjazdowych Dniach Skupienia, służył zawsze pomocą, kiedy Go potrzebowaliśmy.

            Kolejna wizytacja bratersko – pasterska, połączona z Kapitułą Wyborczą, przypada na 29 września 2012r. Kapitule przewodniczy S. Przełożona Regionalna Bożena Oleksów, z wizytacją pasterską przybył Asystent Regionalny O. Paweł Sroka OFM Conv.
Po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu sprawozdania z działalności Wspólnoty złożonego przez ustępującą przełożoną s. Stefanię Międzybrodzką dokonano wyboru nowego składu zarządu nowosolskiej Wspólnoty FZŚ.

Ponownie wybrana zostaje na przełożoną     - s. Stefania Międzybrodzka

zastępcę przełożonej                                              - s. Teresa Kozłowska

mistrzynię formacji                                                 - s. Irena Sasin

skarbnika                                                                   - s. Stefania Petreczko

sekretarza                                                                  - s. Zofia Siusta

            W roku 2013, 30 września nominacją Ministra Prowincjalnego O. Jacka Waligóry asystentem duchowym naszej Wspólnoty III Zakonu zostaje proboszcz parafii św. Antoniego w Nowej Soli O. Grzegorz Marszałkowski OFM Cap. Z wielkim zaangażowaniem i oddaniem prowadzi Wspólnotę, kontynuuje spotkania formacyjne z postulantami i nowicjuszami.
Na comiesięcznych Mszach św., często głosi homilie, ukazujące bogactwo duchowości św. Franciszka, aby u wiernych pobudzić nowe powołania do III Zakonu, a na spotkaniach formacyjnych wspólnoty przedstawiam w swoich konferencjach życie św. Franciszka, Jego pisma i ideały, pokory, posłuszeństwa i ubóstwa. Razem z franciszkanami świeckimi, jako opiekun i Asystent uczestniczy w różnych spotkaniach organizowanych przez Radę Regionu, jak również w Dniach Skupienia w Legnicy, Zielonej Górze i Wrocławiu.

            20 czerwca 2013r. odszedł do Pana Drogi naszym sercom Ojciec Medard Parysz OFM Cap., asystent FZŚ w latach 70-tych, założyciel kroniki III Zakonu w 1975r., ojciec duchowy wielu franciszkanów świeckich.

            Na spotkaniu opłatkowym w naszej wspólnocie 17 grudnia 2013 r. obecny był Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej O. Jacek Waligóra, Asystent Prowincjalny FZŚ o. Cyryl Mozdyniewicz oraz Ojcowie Kapucyni z naszym proboszczem O. Grzegorzem Marszałkowskim.

            Siostry z III Zakonu, w dniu 22 czerwca 2014r. powitały Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego, który przybył do naszej parafii na uroczystość poświęcenia „Ławeczki – pomnika”, upamiętniającego naszego nieodżałowanego śp. Ojca Medarda.

            Kolejnym wydarzeniem ważnym dla naszej Wspólnoty, była wizytacja kanoniczna J.E. ks. Biskupa Stefana Regmunta w dniu 29 czerwca 2014r. Tak ważnego gościa witały Siostry Stefania i Małgorzata. Relację z działalności FZŚ w Nowej Soli przedstawiła przełożona Wspólnoty miejscowej s. Stefania Międzybrodzka.

            W czasie trwającej w naszej parafii wizytacji pasterskiej Ministra Prowincjalnego Prowincji Krakowskiej O. Tomasza Żaka OFM Cap., franciszkanie świeccy zorganizowali „jajeczko” w dniu 14.04.2015r. Na tym spotkaniu braterskim mieliśmy zaszczyt gościć Ojca Prowincjała Tomasza Żaka i naszego proboszcza Asystenta FZŚ O. Grzegorza Marszałkowskiego. Ojciec Prowincjał zapoznał się z całą Wspólnotą, siostrami i braćmi, z naszą formacją i zaangażowaniem w życie parafii i Kościoła.

          Od października 2012 roku do chwili obecnej Rodzinę Franciszkańską zasiliło 11 osób: 7 sióstr i 4 braci. Bierzemy udział w Dniach Skupienia organizowanych przez Radę Regionu Wrocławskiego, w spotkaniach braterskich ze wspólnotami z Zielonej Góry, pielgrzymkach i rekolekcjach.

          W roku ubiegłym 2016 i obecnym 2016 uczestniczymy w seminariach o duchowości franciszkańskiej we Wrocławiu, prowadzonej przez wykładowców z Instytutu Studiów Franciszkańskich z Krakowa.

       Wiele naszych sióstr i braci zaangażowanych jest w różną pomoc charytatywną, w zależności od posiadanych predyspozycji, możliwości i potrzeb urzeczywistniamy w życiu Regułę i Konstytucję, do czego zobowiązuje nas złożona profesja.

      Ewangelia i Reguła dla świeckiego franciszkanina jest jedynym drogowskazem zapewniającym spokój i radość serca w drodze do właściwego celu

- od Ewangelii do życia

i od życia do Ewangelii.

 

 

 Opracowano na podstawie „Kroniki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Nowej Soli”.

 Nowa Sól, 08.04.2016r.