Rok 2019

 

 

 

 

8 stycznia, jak co roku, nasza wspólnota adorowała SŁOWO, które stało się Ciałem. Po mszy św. adorowaliśmy Przenajświętszy Sakrament rozważając św. Franciszka.


Podczas mszy św. (16 stycznia) w intencji III Zakonu, Siostra Iwona zdecydowała się wstąpić do Postulatu, chcąc żyć charyzmatem św. Franciszka.

 


Dzień po Świętach przeżywaliśmy we wspólnocie spotkanie braterskie, na którym dzieliliśmy się jajeczkiem i innymi smakołykami. Radość ze świętowania Zmartwychwstania Pańskiego gości w naszych sercach.

 


11 maja (sobota) w kościele św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu odbyło się spotkanie wspólnot Regionu wrocławskiego z okazji 40 - lecia zatwierdzenia odnowionej Reguły Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W programie spotkania była Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja wygłoszona przez Asystenta narodowego o. Zdzisława Gogolę OFM Conv., następnie Eucharystia i homilia wygłoszona przez Asystenta Regionu i naszej wspólnoty o. Tomasza Krygiera OFM Cap., a także spotkanie braterskie z wspólnym posiłkiem.

 


 Dzięki naszemu Asystentowi udało nam się zorganizować 19 maja "Niedzielę powołaniową do FZŚ". Na każdej Mszy św. specjalne kazanie wygłaszał o. Tomasz Krygier OFM Cap., a Siostry i Bracia dawali świadectwo swojego powołania do III Zakonu.


W sobotę 25 maja III Zakon i Młodzież Franciszkańska TAU zorganizowali Franciszkański Dzień Skupienia. Temat przewodni brzmiał: Jak rozpoznać Ducha Pańskiego wg. św. Franciszka.

Spotkanie rozpoczęło się Konferencją wygłoszoną przez Brata dr Radosława Pasztaleniec OFM Cap. z Krakowa. Kolejnym punktem dnia franciszkańskiego była Adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia. Na zakończenie spotkaliśmy się na agapie w ogródku kapucyńskim, razem ze wspólnotami z Głogowa, Zielonej Góry i Żar.

 


 W czwartek 13 czerwca  obchodziliśmy uroczystość odpustową św. Antoniego z Padwy, Patrona naszej Parafii. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił o. Stanisław Glista OFMConv. proboszcz parafii św. Franciszka w Zielonej Górze.
W darze dla Parafii Franciszkański Zakon Świeckich ufundował nowy relikwiarz świętemu Antoniemu.

Foto: Andrzej WrzeszczRada Regionu wrocławskiego zorganizowała pielgrzymkę regionalną do Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu, w sobotę 15 czerwca.
Przyświecał nam rok duszpasterski w Kościele katolickim - "W mocy Bożego Ducha", oraz IX Rok Nowenny na 800 lecie Zakonu - "Poświęceni są ku jedności".
Spotkanie rozpoczęliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie uczestniczyliśmy w posiłku duchowym, czyli Eucharystii i posiłku dla ciała. Kustosz sanktuarium przedstawił nam informację o tym pięknym miejscu, a br. Tomasz OFM Cap. przedstawił nam katechezę maryjną o św. Franciszku.
Na zakończenie odmówiliśmy nabożeństwo do 7 radości do NMP - koronkę franciszkańską.

Po zakończeniu spotkania nasza wspólnota wraz z siostrami z Głogowa uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na Górze Kalwaryjskiej, zwanej Oliwną.W niedzielę 16 czerwca przeżywaliśmy Wizytację bratersko - pasterską oraz Kapitułę wyborczą. Wizytacji braterskiej i Kapitule przewodniczyła Siostra Bożena Oleksów - Radna ds. Formacji Regionu Wrocławskiego. Wizytacji pasterskiej przewodniczył Ojciec Józef Cydejko OFM Conv. - Asystent Regionalny.

Podczas Kapituły Bracia i Siostry wybrali Radę wspólnoty na okres 3 lat w następującym składzie:

Przełożony - br. Tomasz Brzóz

Zastępca przełożonego - br. Zbigniew Ostrowski

Radni: - s. Ewa Krakowiak

              - s. Zofia Mikusińska

              - s. Stefania Międzybrodzka

We wtorek zebrała się nowa Rada celem wyboru funkcji pośród Radnych:

Radna ds. Formacji - s. Stefania Międzybrodzka

Sekretarz               - s. Zofia Mikusińska

Skarbnik                - s. Ewa Krakowiak


 W dniach 19 - 20 lipca uczestniczyliśmy w XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce do Jasnogórskiej Pani. W piątek spotkanie z naszą Matką rozpoczęliśmy od Apelu Jasnogórskiego, czuwania przed cudownym Obrazem MB i Mszy św. o północy. W sobotę szczytem spotkania była Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 na błoniach jasnogórskich przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa prof. dr hab. Ignacego Deca. A o godz. 15.00 odmówiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.


Przełożony i Siostry z naszej wspólnoty byli współorganizatorami 3 dniowych rekolekcji z o. Johnem Bashoborą w dniach 19-21.07 w Nowej Soli. Dzisiaj przeżywamy ogromną radość w naszej nowosolskiej wspólnocie. 2 sierpnia, w Święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
z Porcjunkuli pięć osób rozpoczęło Postulat we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, tj. Ss. Alina, Ania, Bogusia, Mariola i Br. Marek.
Siostra Iwona natomiast rozpoczęła Nowicjat w III Zakonie. Powierzajmy wszystkie Siostry i Brata naszej modlitwie. 31 sierpnia udaliśmy się w pierwszej pieszej pielgrzymce do Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu. Przed drogą błogosławieństwa udzielił nam Ojciec Kazimierz - Proboszcz. Pomimo wielkich obaw o frekwencje, w naszym pielgrzymowaniu uczestniczyło 36 osób. Dziękujemy wszystkim Pielgrzymom oraz Ojcu Tomaszowi i Ojcu Grzegorzowi za udział i wspólną modlitwę. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej.
 3 października - nabożeństwo TRANSITUS przygotowane przez FZŚ i MF Tau oraz wspólna agapa. Rekolekcje franciszkańskie Regionu wrocławskiego odbyły się w dniach 15 - 17 listopada,
w Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie.
W tym roku przeżywamy temat główny: "Poświęceni są ku jedności",
a Słowo Boże głosił nam O. dr hab. Zdzisław GOGOLA OFMCov. - Asystent Narodowy.Dwie Siostry oraz Brat ponowili na kolejny rok, podczas Mszy św. 19 listopada, swoje uroczyste przyrzeczenie życia  Ewangelicznego. Wspierajmy ich swoją modlitwą aby wytrwali w postanowieniach franciszkańskich.