Rok 2017

 

Nap. 23  "Błogosławiony sługa, który okazuje się równie pokorny wśród swych podwładnych, jak wśród swych panów. Błogosławiony sługa, który zawsze pozostaje pod rózgą karności. Sługą wiernym i roztropnym (por. Mt 24,45) jest ten, który nie zaniedbuje pokuty za wszystkie swoje przewinienia: wewnętrznie przez skruchę, a zewnętrznie przez wyznanie winy i uczynki wynagradzające." -  św. Franciszek z Asyżu

 

 

 

 


 Jak każdego roku, tak i dzisiaj 3 stycznia, po mszy św. wieczornej, adorowaliśmy Pana Jezusa w stajence. Rozważania były zaczerpnięte z przedstawienia św. Franciszka w Greccio.

 

 

 

 


18 lutego we Wrocławiu odbył się kolejny wykład w tym semestrze, w ramach seminarium duchowości franciszkańskiej. Wykład na temat: „Ukazanie modlitwy niektórych naśladowców św. Franciszka z Asyżu - o. Pio i o. Leopolda Mandića" przedstawił O. Tadeusz Bargiel OFMCap.

 

 

 

 


Kolejna okazja do świętowania we wspólnocie. 7 marca Siostra Wioleta wstąpiła do Postulatu i obchodziliśmy Imieniny naszego Asystenta O. Kazimierza. 

 

 


W sobotę, 11 marca  Siostra i Bracia uczestniczyli w Dniu Skupienia wspólnoty od św. Franciszka, w Zielonej Górze. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. Następnie O. Witold Słowik OFM Conv. wygłosił konferencję, po której nastąpiła Adoracja Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa i wspólna agapa.

 

 

 

 

 

 


 01 kwietnia, po zakończonym diecezjalnym kursie, Ks. Biskup Tadeusz Lityński udzielił błogosławieństwa do posługi 38 Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Św. Pośród tych osób jest nasz Brat i Przełożony - Tomasz Brzóz, który będzie zanosił Najświętszy Sakrament ludziom chorym, dla których Eucharystia jest namacalnym spotkaniem z Bogiem.

 

 

 


7 kwietnia nasza Wspólnota wzięła udział w Rokitiańskiej Drodze Krzyżowej.

 

 


 Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy.

 


 Wspólne świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego.

 


 


 W sobotę 13 maja wysłuchaliśmy kolejnego wykładu w ramach
seminarium duchowości franciszkańskiej.
Tematem była „Modlitwa św. br. Alberta Chmielowskiego",
którą przedstawił O. Andrzej Zając OFMConv.

 

 

 


W dniu 10 czerwca 2017 r.  we Wrocławiu odbyła się Kapituła Regionu Wrocławskiego. Na najbliższe 3 lata zostali wybrani:
Przełożony Regionu - br. Zbigniew Mirecki,
Zastępca Przełożonego - s. Stanisława Szulikowska,
Sekretarz - s. Helena Lichtarska,
Skarbnik - br. Stefan Pilcer,
Radna ds. formacji - s. Bożena Oleksów.

 


Uroczystość Bożego Ciała - Ołtarz przygotowany przez naszą wspólnotę.

 


 Pielgrzymka Regionu Wrocławskiego do Sanktuarium Strażniczki Wiary w Bardzie Śl. - 24.06.2017

 

 

 

 


03.07.2017 w rocznicę zatwierdzenia reformy kapucyńskiej przez papieża Klemensa V, Minister Generalny Braci Kapucynów zarządził doroczne spotkania braterskie całej rodziny franciszkańskiej. Dla nas była to okazja do dziękczynienia za dar powołania do OFM Cap., FZŚ oraz MF Tau.

 

 

 

 

 


Pielgrzymka Narodowa FZŚ na Jasną Górę - 21/22.07.2017

 

 

 

 


 Podczas Mszy św., 25 lipca br. Dariusz oraz s. Janina składają profesję czasową na jeden rok, natomiast s. Małgosia składa profesję na całe życie. Po uroczystościach spotykamy się na agapie.

 

 

 

 


70 rocznica obecności Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (12.09.2017) i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Nowej Soli. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak wraz z Wikariuszem br. Tomaszem Protasiewiczem.

Po uroczystościach kościelnym miała miejsce franciszkańska agapa w Domu Zakonnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S. Wioletta po zakończeniu postulatu, w dniu 26.09.2017 wstępuje do nowicjatu.

 

 

 

 

 


3 października s. Bożena i br. Krzysztof po okresie próbnym w nowicjacie składają profesję czasową na jeden rok.

 

 

 

 


Coroczne nabożeństwo śmierci św. Franciszka "TRANSITUS" przygotowane przez FZŚ i MF TAU.

 

 

 

 

 

 

 

 


Rekolekcje regionalne FZŚ odbyły się w Głogowie, w domu Cichych Pracowników Krzyża, w dniach 17 - 19.11.2017.
Tegorocznym rekolekcjonistą był asystent regionalny jednocześnie asystent naszej nowosolskiej wspólnoty
br. Tomasz Kryger OFM Cap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dzień przez swoim patronalnym świętem niespodziewanie odwiedził naszą wspólnotę św. Mikołaj.

 

 

 


III Zakon wspólnie z MF Tau i Braćmi z I Zakonu na dorocznym opłatku bożonarodzeniowym.