Rok 2016

 

Nap. 17  "Błogosławiony jest ten sługa (Mt 24,46), który nie wynosi się z powodu dobra, jakie Pan mówi i czyni przez niego, bardziej niż z tego, jakie Pan mówi i czyni przez innego. Grzeszy ten człowiek, który chce więcej otrzymać od swego bliźniego niż dać z siebie Panu Bogu." -  św. Franciszek z Asyżu

 

 

 

 


 We wtorek 19 stycznia, po mszy św. wieczornej, wspólnota nasza prowadziła Adorację Pana Jezusa narodzonego w żłóbku. Podczas rozważań uwielbialiśmy Chrystusa, również poprzez śpiewanie kolęd. 

 

 


Kolejne spotkanie, w ramach seminarium z duchowości franciszkańskiej dla Wspólnot FZŚ Regionu Wrocławskiego odbyło się 23 stycznia. Prelegentem był Ojciec mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv, wykładowca w WSD i ISF, który przedstawił nam historię trzech zakonów franciszkańskich, ze szczególnym naciskiem na historię Braci i Sióstr od Pokuty.

 

 


Młodzież Franciszkańska wystąpiła z prośbą do naszej wspólnoty o wygłoszenie konferencji na temat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zadania tego podjął się Br. Tomasz przedstawiając przede wszystkim zasady wstępowania oraz formację w III Zakonie Franciszkańskim.

 

 


Na zaproszenie FZŚ z Zielonej Góry, Wspólnota nasza brała udział 20 lutego w Dniu Skupienia. Uczestniczyliśmy we Mszy Św., Adoracji Najświętszego Sakramentu, Drodze Krzyżowej oraz w Agapie.

 


18.03. kilka osób ze Wspólnoty uczestniczyło w Drodze Krzyżowej w Rokitnie, gdzie wierni z księżmi i Biskupem Tadeuszem Lityńskim przeszli ponad 4 km i modlili się przy 28 Stacjach.

 


Wielki Czwartek - w czasie Eucharystii, wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z Młodzieżą Franciszkańską uczestniczyła w procesji z darami, a po Eucharystii prowadziła godzinną adorację.

 


3 kwietnia przedstawiciele naszej Wspólnoty brali udział w diecezjalnych obchodach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Świebodzinie, połączone ze świętem patronalnym diecezjalnej Caritas.

 


W sobotę 9 kwietnia 2016r., odbyło się trzecie już spotkanie w ramach seminarium z duchowości franciszkańskiej.  Wykład na temat „Modlitwy franciszkańskie” przedstawił Wikariusz Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie oraz wykładowca ISF o. Stanisław Mazgaj OFM 

 

 

 


 23.04.2016 odbyło się spotkanie braterskie braci i sióstr z Nowej Soli i Zielonej Góry. Na te spotkanie została zaproszona s. Jadwiga Wojas z Krakowa - Radna Regionalna ds. formacji. Omawiane były tematy związane z Franciszkańskim Zakonem Świeckim, historią zakonu, przestrzeganiem reguły, dokumenty, problemy w zakonie. Spotkanie odbywało się w prawdziwie braterskim klimacie.

 

 

 

 


W dniu 24 maja kolejny radosny dzień dla naszej wspólnoty. Podczas liturgii siostra Bożenka i brat Krzysztof wstąpili do postulatu, rozpoczynając tym samym formację w FZŚ. Życzymy im wytrwałości w powołaniu, łaski i błogosławieństwa Bożego.

 

 

 

 

 

 


26.05.2016r. Boże Ciało – FZŚ tradycyjnie, jak co roku przygotował jeden z czterech Ołtarzy z hasłem : „ Eucharystia jest sakramentem jedności kościoła”.


 W dniu 4 czerwca odbyło się już czwarte spotkanie w ramach seminarium z duchowości franciszkańskiej. Wykład na temat „Maryja w życiu św Franciszka" przedstawił o.Tadeusz Bargiel OFMCap.

 


Poniedziałek, 6 czerwca, kolejna radość i uroczystość w naszej wspólnocie, nasze siostry i bracia złożyli przyrzeczenie życia ewangelią. Br. Dariusz, który ukończył formację w nowicjacie, złożył profesję czasową. S. Gosia i S. Janina ponowiły profesje na kolejny rok, S. Ewa, S. Zosia, S. Grażynka i Br. Tomasz profesję na całe życie. Radujemy się ogromnie z ich wytrwałości i polecamy modlitwie. Po uroczystej mszy św. odbyła się agapa razem z naszymi braćmi z Zakonu Kapucynów.

 

 

 

 

 


 

Wielkie Święto w naszej nowosolskiej wspólnocie.

18 czerwca odbyła się Wizytacja braterska i pasterska oraz Kapituła. Wizytacji braterskiej i Kapitule przewodniczyła Siostra Stanisława Szulikowska - Zastępca Przełożonego Regionu Wrocławskiego. Wizytacji pasterskiej przewodniczył Ojciec Kunibert Kubosz OFM - Asystent Regionalny. Wizytację i Kapitułę rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez o. Kuniberta i o. Grzegorza Marszałkowskiego - Asystenta Wspólnoty Miejscowej.

 

 

 

 

 

Podczas Kapituły, po złożeniu rezygnacji z dalszego kandydowania na urząd przełożonej, po siedmioletniej kadencji, przez ustępującą przełożoną s. Stefanię Międzybrodzką, Siostry i Bracia wybrali nową Radę Miejscową na najbliższe 3 lata w następującym składzie:

Przełożony - br. Tomasz Brzóz

Zastępca przełożonego - br. Zbigniew Ostrowski

Odpowiedzialna za formację - s. Ewa Krakowiak

Sekretarz - s. Zofia Mikusińska

Skarbnik - s. Grażyna Graszka

Radna - s. Stefania Międzybrodzka

Nowo wybraną Radę polecamy Bożej Łasce.

 


 W dniach 24 - 25 czerwca odbyła się XXIII pielgrzymka FZŚ do Częstochowy z udziałem około 4 tysięcy sióstr i braci z Polski, a także Białorusi i Ukrainy. Nie zabrakło też przedstawicieli naszej nowosolskiej wspólnoty. Mottem pielgrzymki była dziewięcioletnia nowenna przed jubileuszem 800 rocznicy powstania III Zakonu Św. Franciszka. Słowa wybrane do rozważania na ten rok to słowa z naszej reguły: "Braćmi dla Niego są, kiedy spełniają wolę Ojca, który jest w Niebie".

 

 
 
 

W piątek, 9 września wzięliśmy udział w Dniu Skupienia w zielonogórskiej Wspólnocie.

 

 

 


W dniu 10.09.2016r. odbyła się coroczna pielgrzymka FZŚ Regionu Wrocławskiego do naszej Śląskiej Porcjunkuli, w Bardzie Śląskim. Pielgrzymowała także nasza nowosolska wspólnota, wraz z przedstawicielami Młodzieży Franciszkańskiej TAU. Prosiliśmy Matkę Bożą, Bardzką Strażniczkę Wiary, o łaski Boże, powołania do naszego FZŚ i opiekę dla naszych sióstr i braci.

 

 

Po Mszy św. udaliśmy się na Dróżki Różańcowe.

 

 

 

 

 

Po zakończeniu oficjalnej części pielgrzymki i rozejściu się, postanowiliśmy jeszcze pozostać w Bardzie i ofiarować Panu Bogu nasz wysiłek, polegający na przejściu (i przemodleniu) Drogi Krzyżowej szlakiem górskim, uwieńczonym modlitwą w kapliczce na szczycie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po takich przeżyciach apetyty dopisują :)

 


 Jak na Zakon Franciszkański przystało, radujemy się z zakończenia formacji w Postulacie i wstąpienia, w dniu 20 września, do Nowicjatu Siostry Bożeny i Brata Krzysztofa. Prośbę o przyjęcie do FZŚ przyjął Przełożony Wspólnoty br. Tomasz oraz Asystent Ojciec Kazimierz. Na znak dalszej formacji i przynależności do FZŚ o. Kazimierz wręczył Pismo Święte i Regułę, a br. Tomasz znak Tau. Nowicjuszy polecamy Łasce Bożej za wstawiennictwem św. Franciszka i św. Klary.

 

 

 

 

 

 


Na pamiątkę błogosławionej śmierci św. Ojca Franciszka, który zmarł  3 października 1226 roku w Asyżu, zgodnie z tradycją tego dnia, wieczorem w naszym kościele franciszkańskim w Nowej Soli, odprawiane jest nabożeństwo "Transitus", upamiętniające przejście Świętego z ziemi do chwały nieba. Dlatego Młodzież Franciszkańska TAU i FZŚ, pod kierunkiem Br. Łukasza, przygotowała inscenizację upamiętniającą śmierć Świętego Patriarchy. Po nabożeństwie spotkaliśmy się na wspólnej agapie - Ojcowie Kapucyni, Bracia i Siostry z III Zakonu oraz nasza przyszłość, MF TAU - wychwalając Boga śpiewem i radością franciszkańską. Natomiast 4 października braliśmy udział w uroczystej Mszy św. odpustowej.

 

 

 

 

 


 W Krakowie Olszanicy, w dniach 14 - 16 października, Młodzież Franciszkańska TAU miała swoją Kapitułę Namiotów. Do Rady zostali wybrani m.in. bracia: Sebastian Ośka - Lider MF TAU i Maciej Smyksy, obaj z Nowej Soli. Cieszymy się ogromnie ich wyborem, polecamy nową Radę Bożej Opatrzności i obiecujemy modlitwę.

 


Nowa Rada wraz z Asystentem Prowincjalnym O. Grzegorzem Dudek OFMCap.
zdjęcie ze strony www.kapucyni.pl


 Wrocław, 22 października - rozpoczęliśmy nowy sezon seminarium duchowości franciszkańskiej. Wykład na temat: „W szkole modlitwy św. Franciszka z Asyżu i jego naśladowców" przedstawił O. Stanisław Mazgaj OFM.

 

 

 

 


 W dniach 25-27 listopada w Głogowie odbyły się coroczne rekolekcje FZŚ Regionu Wrocławskiego. Rekolekcje poprowadził nasz nowy Asystent Regionalny o. Józef Cydejko OFMConv. Był to czas na modlitwę, konferencje, rozważanie Pisma Świętego, wspólna Eucharystia i Adoracja, a także spotkanie z siostrami i braćmi z innych wspólnot FZŚ naszego Regionu. W pierwszy dzień rekolekcji Mszę św. koncelebrował nasz Asystent Miejscowy Ojciec Kazimierz Golec OFMCap.

 

 

 

 

 

 

 


 Wspólne spotkanie opłatkowe z Młodzieżą Franciszkańską TAU i Braćmi z I Zakonu.