Rok 2015

 

"Jeśli nie masz nic innego do dania potrzebującemu, daj mu przynajmniej twój uśmiech, który otwiera i uspokaja duszę"  -  św. Franciszek z Asyżu

 

 

 

 

W uroczystość Objawienia Pańskiego, po Mszy św. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot działających przy parafii św. Antoniego.


Podczas comiesięcznego spotkania, po Mszy św., wspólnota nasza wzięła udział w adoracji Pana Jezusa w żłóbku. W czasie adoracji rozważaliśmy sztukę o Bożym Narodzeniu wystawioną w Greccio przez św. Franciszka. Nasze rozważania były przeplatane śpiewaniem kolęd.


 17 lutego, po Mszy św. Franciszkański Zakon Świeckich poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny. Głównym animatorem Adoracji była Siostra Zosia.


14 kwietnia, po Mszy św. wieczornej, w salce Świętej Rodziny, odbyło się wspólnotowe spotkanie wielkanocne. Honorowym Gościem był Ojciec Prowincjał Tomasz ŻAK. Spotkanie Ministra Prowincjała odbyło się w ramach wizytacji prowincjalskiej, podczas której przekazał naszej wspólnocie życzenia i zapewnił o swojej modlitwie i braterskiej łączności z III Zakonem.


 W dniu 21 kwietnia, podczas Mszy św., Siostra Władysława wstąpiła do Postulatu odnawiając swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Kolejną osobą, która tego dnia składała przyrzeczenie był Brat Tomasz. Właśnie zakończył Postulat we Franciszkańskim Zakonie Świeckich. Wypowiadając przyrzeczenie dał świadectwo, że jest gotowy na Nowicjat.
Św. Franciszek zaprasza każdego i każdą aby szli za Chrystusem zachowując Ewangelię w ubóstwie i posłuszeństwie.

 

Po zakończonej Mszy św. nastąpiła comiesięczna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny.


        W sobotę 23 maja, w kościele św. Franciszka we Wrocławiu, miało miejsce spotkanie braterskie Regionu Wrocławskiego. Z naszej wspólnoty na spotkanie przyjechało 10 osób, wraz z asystentem Ojcem Grzegorzem.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez trzech asystentów regionalnych, o. Zenona Pieprzaka OFM Cap., o. Pawła Srokę OFM Conv., o. Kuniberta Kubosza OFM, asystenta naszej wspólnoty o. Grzegorza Marszałkowskiego i asystenta wrocławskiej wspólnoty ks. Kazimierza Srokę. Homilię wygłosił Ojciec Paweł. Po mszy św. udaliśmy się na mały poczęstunek, po którym Ojciec Zenon przygotował nas do odmówienia modlitwy brewiarzowej i poprowadził Jutrznię. Następnie przeszliśmy do kościoła na Adorację Najświętszego Sakramentu, którą prowadził Ojciec Kunibert. Po duchowej strawie przyszła pora na obiad, po którym Rada Regionu przekazała sprawy bieżące i zakończyła spotkanie.


Siostry i Bracia z naszej wspólnoty przygotowali na Uroczystość Bożego Ciała  Ołtarz przy Domu Zakonnym.


Po odbyciu okresu próbnego czyli Nowicjatu, trzy Siostry - Zofia, Janina i Małgorzata - wystąpiły do Siostry Przełożonej i Rady Wspólnoty o dopuszczenie do profesji czasowej, na okres jednego roku. Po pozytywnej opinii, 16 czerwca podczas Mszy św., nastąpiło uroczyste przyrzeczenie życia ewangelicznego, według Reguły św. Franciszka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po mszy św. comiesięczna Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez III Zakon, w intencji Ojczyzny.

 

 

 

 

Spotkanie wspólnotowe

 

 

 

 


3 sierpnia 2015 roku w naszej parafii, pw. św. Antoniego, po raz pierwszy gościły katolickie media, TV TRWAM i Radio Maryja, z okazji 70 rocznicy charyzmatu franciszkańskiego na ziemi lubuskiej.
Po przywitaniu przez Ojca Jana Sochockiego miała miejsce inscenizacja słowno – muzyczna, przedstawiona przez Młodzież Franciszkańską TAU, po której Ojciec Grzegorz Marszałkowski – proboszcz, przybliżył wiedzę o parafii. Następnie przedstawiciele naszej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich: Siostra Małgorzata, Siostra Ewa, Brat Zbigniew - poprowadzili modlitwę Anioł Pański, po której nastąpiła uroczysta msza św., pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Pawła Sochy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W czwartek 3 września, uroczystą Mszą świętą o godz. 18:30, uczciliśmy imieniny naszego Asystenta duchowego, Ojca Grzegorza Marszałkowskiego - Proboszcza. Czcigodnemu Solenizantowi życzenia składały wszystkie wspólnoty i przybyli goście.

 

 

 

 

 

 

 

 


  Dzień 12 września, nasza Wspólnota zorganizowała Dzień Skupienia, na którą przyjechały także dwie wspólnoty z Zielonej Góry. Na mszy św. Ojciec Grzegorz wygłosił konferencję, po której nastąpiło odnowienie profesji czasowej na kolejny rok trzech Sióstr: Ewy, Grażyny i Katarzyny.  Kolejnym punktem Dnia Skupienia była wspólna agapa, po której o. asystent Grzegorz Marszałkowski wygłosił kolejną konferencję. Adorację Najświętszego Sakramentu prowadziła wspólnota z Zielonej Góry od św. Franciszka z Asyżu, a różaniec z rozważaniami wspólnota z parafii św. Jadwigi, także z Zielonej Góry.

 

 

 

 

 


Kolejne spotkanie braterskie  Regionu Wrocławskiego, w kościele św. Franciszka we Wrocławiu, miało miejsce 19 września. Rozpoczęło się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez O. Zenona Pieprzaka OFM Cap., O. Kuniberta Kubosza OFM i ks. Kazimierza Srokę. Po mszy św. odbyła się konferencja, której tematem było: "JESTEŚMY FRANCISZKAŃSKIM ZAKONEM ŚWIECKICH", a zaprezentował ją Brat ze wspólnoty wrocławskiej - br. Krzysztof Falkiewicz. Następnie Rada Regionu przekazała sprawy bieżące i zaprosiła na obiad, po którym nastąpiło zakończenie spotkania.

 

 

 

 


W dniu 3 października w przeddzień uroczystości św. Franciszka zorganizowane było nabożeństwo TRANSITUS. Jest to nabożeństwo upamiętniające śmierć Biedaczyny z Asyżu, który umarł 3 października 1226 roku przy kaplicy MB Anielskiej w Porcjunkuli. W naszym kościele kapucyńskim w Nowej Soli pod wezwaniem św. Antoniego odbyło się takie nabożeństwo po Mszy św. wieczornej. Nabożeństwo przygotowała wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej wraz z o. Łukaszem Bujakiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 We wtorek 20 października, na kilka dni przed Urodzinami naszego Asystenta, Wspólnota zrobiła Ojcu Grzegorzowi niespodziankę ofiarowując w Jego intencji modlitwę oraz tort urodzinowy.

 

 

 

 


 W porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie, O. Andrzejem Zającem OFMConv i akceptacją O. Pawła Tokarza OFMCap, proboszcza parafii św. Augustyna we Wrocławiu, 14 listopada rozpoczęliśmy seminarium z duchowości franciszkańskiej dla członków Wspólnot FZŚ Regionu Wrocławskiego. Pierwszy wykład poprowadził Dyrektor Instytutu Ojciec dr Andrzej Zając OFMConv, teolog duchowości franciszkańskiej, nt.: Analiza "Pism św. Franciszka".

 

 

 

 


W dniach 20-22 listopada członkowie naszej wspólnoty wzięli udział w rekolekcjach regionalnych, organizowanych w Głogowie, w Domu "Uzdrowienie Chorych", należącym do Cichych Pracowników Krzyża. Rekolekcje poprowadził o.Paweł Sroka OFMconv. - Asystent Regionalny.

 

 


W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia, Bracia Kapucyni zawierzyli Zakon Seraficki Najświętszej Panience i odnowili swoje śluby zakonne. Następnie nasza wspólnota III Zakonu odnowiła przyrzeczenie profesji wieczystej. Po naszych Profesach, swoje przyrzeczenia składała wspólnota Ruchu Światło - Życie.

 

 

 

 

 

 

 


W sobotę, 19 grudnia wspólnie z Młodzieżą Franciszkańską TAU, zorganizowaliśmy opłatkowe spotkanie wigilijne. Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą św. o godz. 15.00, podczas której modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po zakończonej Eucharystii odbyła się wspólna agapa i śpiewanie kolęd.