Rok 2013 - 2014

 

 

W poniedziałek 16 września 2013r. podczas Liturgii, dwie Siostry zostały przyjęte do Postulatu.


17 września 2013r. obchodzimy we wszystkich zakonach franciszkańskich święto Stygmatów św. Ojca Franciszka.
Msza święta w kościele św. Antoniego w Nowej Soli o godz. 18:30


 23 września 2013r. obchodzimy wspomnienie św. Pio z Pietrelciny. O godz. 18.00 nabożeństwo uwielbienia świętego, a o 18.30 Msza św. w kościele św. Antoniego w Nowej Soli.


W czwartek 3 października, w przeddzień Uroczystości  św. Franciszka z Asyżu odbyło się nabożeństwo opisujące śmierć i przejście św. Franciszka do chwały nieba tzw. Transitus, w kościele św. Antoniego w Nowej Soli.

Natomiast w piątek 4 października o godz. 18.30 Uroczysta Msza św. w Święto św. Franciszka z Asyżu

 

Transitus – nabożeństwo upamiętniające śmierć św. Franciszka z Asyżu, który zmarł w nocy 3 października1226 roku przy kapliczce Porcjunkuli, kolebce zakonu.
Rodzina franciszkańska na całym świecie, zgodnie z wielowiekową tradycją, spotyka się w wigilię uroczystości św. Franciszka na tym przepięknym nabożeństwie.

 


W sobotę 9 listopada 2013 w kościele oo. franciszkanów w Legnicy, przeżywaliśmy DZIEŃ FORMACYJNY  Regionu Wrocławskiego.  Spotkanie rozpoczęło się Godzinkami ku czci św. Franciszka. Po odśpiewaniu Godzinek udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył Asystent Narodowy O. Paweł Sroka OFM Conv., a koncelebrował O. Grzegorz Marszałkowski OFM Cap. Asystent Wspólnoty Miejscowej w Nowej Soli, a zarazem gwardian i proboszcz. Po zakończonej Mszy św. O. Paweł wygłosił konferencję. Następnie odbył się wspólny obiad i poczęstunek, po którym wzięliśmy udział w naukach formacyjnych. Na zakończenie spotkania odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

 

  

 

 

 

 


18 grudnia dwie Siostry z naszej wspólnoty, s. Zosia i s. Janeczka, wstąpiły do Nowicjatu we FZŚ. W tym dniu również organizowaliśmy spotkanie opłatkowe, którego znamienitymi gośćmi byli m.in.: O. Jacek Waligóra - Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej  oraz O. Cyryl Mozdyniewicz - Rekolekcjonista i Asystent Prowincjalny FZŚ. Ojciec Prowincjał składając życzenia życzył każdemu z nas odwagi w głoszeniu Ewangelii i naśladowaniu św. Franciszka w drodze ku Chrystusowi.


Nowy Rok przyniósł nam kolejne osoby chcące kroczyć za św. Franciszkiem, dlatego już 25 lutego podczas mszy św. dwie osoby przystąpiły do Postulatu. 


Pierwszy w tym roku Dzień Skupienia przeżywaliśmy 8 marca w Zielonej Górze, w parafii św. Franciszka - Braci Mniejszych Konwentualnych. Spotkanie nasze rozpoczęło się Mszą Świętą, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu. Po czuwaniu przeżywaliśmy drogę krzyżową, prowadzoną przez naszą wspólnotę. Kolejnym punktem była konferencja Asystenta wspólnoty Gospodarzy,  O. Witolda Słowika OFM Conv. Na zakończenie odbyła się wspólna agapa i dyskusja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Dnia 4 kwietnia nasza wspólnota przewodniczyła parafialnej Drodze Krzyżowej. Szliśmy za Mistrzem dźwigającym Krzyż na Golgotę, wsłuchując się w teksty rozważań, które pozostawił nam śp. O. Medard.


                Ostatnia Wieczerza stała się początkiem nowego życia. Życia w przyjaźni z Bogiem. Nigdy dotychczas Bóg nie był tak blisko, tak namacalny jak w Eucharystii. Droga Krzyżowa wyznaczyła nową trasę dla każdego człowieka, gdzie jedynym znakiem jest krzyż, przy którym jest miejsce dla wszystkich. Obok Maryi i Jana. Cisza Wielkiej Soboty sprawiła, że zamilkł świat, który swoim jazgotem próbuje zagłuszyć wołanie Jezusa: Ojcze w Twe ręce składam Ducha Mego. Wigilia Paschalna rozpaliła światło, które nigdy nie gaśnie, choć wielu próbuje je zakryć. Poranek Zmartwychwstania wprawił ludzkość w zdumienie – to, co Jezus mówił o sobie, stało się prawdą.

             Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego Siostry i Bracia z III Zakonu życzą wytrwałości w dążeniu do zbawienia. Radości z podnoszenia się z upadków. Nadziei płynącej z Krzyża. Miłości zakrywającej błędy drugiego człowieka. Ufności, która pozwala mówić, że życie jest piękne.

 

Wspólne zdjęcie przy Wieczerniku

oraz przy pustym Grobie

 


W czasie Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego (22.04.2014r.) nasza Wspólnota zorganizowała spotkanie świąteczne zwane "jajeczkiem". Po wspólnej Eucharystii spotkaliśmy się w salce św. Franciszka na uroczystym poczęstunku. Honorowym Gościem był Ojciec Jeremiasz i Diakon Maciej. Zabrakło naszego Asystenta - Ojca Grzegorza , który przebywa na Kapitule Zwyczajnej w Krakowie. 25 maja 2014 roku był kolejnym radosnym dniem dla naszej franciszkańskiej wspólnoty, trzech braci Marek, Ireneusz i Darek zostało oficjalnie przyjętych w nasze szeregi. Rozpoczynając tym samym formację w postulacie. Uroczystej Mszy Św przewodniczył nasz asystent O. Grzegorz Marszałkowski.

         Życzymy Wam drodzy Bracia wytrwałości w kroczeniu drogą franciszkańskiego powołania.

 

 

 

 

 


Wspólnota franciszkańska rośnie w siłę, czego dowodem są kolejne uroczyste przyrzeczenia składane przez jej członków. 15 czerwca, to właśnie taki czas, gdy na Mszy św., sprawowanej przez naszego asystenta O. Grzegorza, siostra Małgorzata złożyła prośbę do przełożonych o przyjęcie do nowicjatu i została dopuszczona do następnego etapu formacji.

           Droga Siostro, życzymy Ci wytrwania na drodze franciszkańskiego powołania.


 21 czerwca 2014r. Siostry z nowosolskiej wspólnoty FZŚ brały udział w Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Wrocławskiego do naszej „Porcjunkuli” w Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim.

 

 

 

 

 

 


22 czerwca 2014 Ojciec Dominik ORCZYKOWSKI OFM Cap. obchodził swoje 60 lecie święceń kapłańskich.


 Imieniny Ojca Jana - 24 czerwca


Pożegnanie Ojca Grzegorza Dudka i Brata Adama Rycek, którzy dalszą posługę będą pełnić w Krakowie - Olszanicy.


29 czerwca miała miejsce wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Biskupa dra Stefana Regmunta. W imieniu FZŚ zacnego Gościa powitały Przełożona - Siostra Stefania i Siostra Małgorzata. Następnie Siostra Stefania złożyła relację z działalności Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Nowej Soli. Biskup Ordynariusz podziękował za naszą działalność i zapewnił o swojej modlitwie w intencji Wspólnoty Franciszkańskiej.

 


W niedzielę, 03 sierpnia na Mszy św. o godz. 13:00, odprawianej przez Ojca Proboszcza, trzy Siostry - Ewa, Grażyna i Katarzyna, które ukończyły formację w Nowicjacie złożyły Przyrzeczenie Życia Ewangelią (profesja czasowa). To wielka radość dla naszej Wspólnoty.  Dziękujmy w modlitwie Panu Bogu za kolejne powołania.

 

 


Ojciec Grzegorz - Proboszcz obchodził 3 września swoje święto. Z tej okazji III Zakon zamówił mszę św. w intencji Solenizanta i przygotował poczęstunek. Głównym prezentem poza mszą św., było uporządkowanie ogrodu przy Domu zakonnym.

 


Tegoroczna inscenizacja Transitus, czyli nabożeństwo opisujące śmierć i przejście św. Franciszka do chwały nieba, przygotowana przez Młodzież Franciszkańską Tau, poprzedzona była mszą św., w której czytanie i modlitwa wiernych były przygotowane przez Siostry z FZŚ. 


 Msza odpustowa w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Czytania przygotowali Bracia z III Zakonu, psalm Siostra z MF, a dary przyniosły Siostry z FZŚ.

 


Podczas comiesięcznego spotkania formacyjnego, czyli 21 października w czasie Eucharystii, dwóch Braci - Marek i Dariusz - przystąpiło do kolejnego etapu formacyjnego, Nowicjatu. Czas ten przeznaczą na pogłębianie swojej wiedzy na temat franciszkanizmu. Radujemy się ogromnie z ich wytrwałości i polecamy modlitwie.

Po uroczystej Mszy św. spotkaliśmy się w salce na agapie z okazji urodzin naszego Asystenta duchowego.

 


18 listopada, we wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, podczas Mszy św. Brat Tomasz przystąpił do Postulatu. Módlmy się i dziękujmy Bogu za nowe powołania do III Zakonu.


Wielka radość w Rodzinie franciszkańskiej. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (08.12), po rocznej profesji, Brat Zbigniew składa profesję wieczystą. Jest to ogromne przeżycie i zarazem wyróżnienie (ale także odpowiedzialność), że sam Bóg wzywa do życia według Ewangelii poprzez naśladowanie św. Franciszka. Polecajmy Brata Zbigniewa Bożej opiece i wstawiennictwu Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego.

Następnie śluby zakonne odnawiali wszyscy Ojcowie z I Zakonu

Kolej przyszła na III Zakon   

  


Jak co roku tak i tym razem 17 grudnia, po Mszy św. nasza wspólnota zorganizowała spotkanie opłatkowe, na które przybyli Ojcowie z naszego Domu Zakonnego. Jak zawsze po serdecznych życzeniach nastąpiła wspólna agapa i śpiewanie kolęd.


 

Rok 2014 nasza wspólnota zakończyła radością i wdzięcznością Bogu za powołania do FZŚ.