KORONKA DO SIEDMIU RADOŚCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
zwana też KORONKĄ FARNCISZKAŃSKĄ (KORONKĄ SERAFICKĄ)

  

_____Spotykając Braci Mniejszych niejednokrotnie możemy zauważyć, że z lewej strony habitu mają różaniec, ale trochę większy niż ten, który każdy z nas odmawia szczególnie w miesiącu październiku, bowiem składa się z siedmiu dziesiątek i nosi nazwę Koronki Franciszkańskiej.


_____Co to jest Koronka Franciszkańska i jaki ma początek? Wedle relacji Łukasza Waddinga OFM historia owej koronki jest prosta i piękna, ponieważ wynikła z pobożności pewnego młodzieńca, który w roku 1422 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych, a będąc jeszcze człowiekiem świeckim miał piękny zwyczaj codziennego składania u stóp figury Maryi bukietu świeżych kwiatów własnoręcznie zebranych. Niestety w nowicjacie oddając się pobożnym ćwiczeniom i regulaminowi nie mógł sprostać temu pięknemu zwyczajowi względem Matki Najświętszej co zniechęciło go do zakonu i nawet chciał odejść, aby to pobożne ćwiczenie kontynuować. Prosząc Maryję o opiekę i pomoc. Ta ukazała mu się i rzekła, aby nie smucił się z tego powodu, ponieważ od tej chwili będzie składać Jej nie kwiaty które więdną, ale bukiet modlitwy składającej się z "Pozdrowienia Anielskiego". Odmów dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jeden raz "Ojcze Nasz" dla uczczenia niewysłowionej radości, której doznałam w chwili poczęcia w swym łonie Słowa Bożego. Powtórz te same modlitwy na pamiątkę mojej radości, gdym szła nawiedzić moją krewną św. Elżbietę. W ten sam sposób uczcij radość rozpoznaną przeze mnie przy wydaniu na świat bez boleści i naruszenia dziedzictwa, Jezusa Chrystusa. Dalej uczcij moją radość, jaką przeżywałam w czasie hołdu Mędrców przybyłych ze Wschodu, aby pokłonić się Jezusowi, następnie moją radość ze znalezienia Jezusa w świątyni, z Jego Zmartwychwstania, wreszcie ostatnie dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Ojcze nasz" odmówisz dla uczczenia radości mego Wniebowzięcia. Jeśli codziennie odmówisz te modlitwy, będzie to dla mnie stokroć przyjemniejsza ofiara, a dla ciebie bardziej zasługująca, aniżeli kwiaty, które mi dotychczas ofiarowałeś.


_____Młody człowiek zaczął się pobożnie modlić a mistrz nowicjatu zauważył jak anioł nawleka na złotą nić piękne róże, a gdy miał ich dziesięć dołączał lilię, wiązał oba końce i wkładał wianek na głowę nowicjusza. Zapytany co oznacza ta modlitwa opowiedział swoje widzenie. Od tego czasu w zakonie Franciszkańskim datuje się zwyczaj odmawiania "Koronki siedmiu radości Najświętszej Maryi Panny", czyli Koronki Serafickie. Składa się ona z 72 "Zdrowasiek" i 7 Ojcze nasz. Ponadto odmawia się jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo w intencji Ojca Świętego. Do 70 Zdrowaś Maryjo dodaje się jeszcze 2, aby uzyskać przypuszczalną liczbę lat, jakie według tradycji przeżyła na ziemi Matka Boża. W Zakonie Braci Mniejszych, oprócz zalecanego odmawiania Koronki Serafickiej, zachęca się także noszenie jej przy habicie, zawieszonej po lewej stronie.

  

Sposób odmawiania Koronki franciszkańskiej.

 
_____Koronka Franciszkańska składa się z siedmiu tajemnic radosnych. Podczas rozważania każdej tajemnicy odmawia się Ojcze nasz, 10 Zdrowaś i Chwała Ojcu.

 
_____W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
_____Wierzę w Boga. Ojcze nasz. 3 Zdrowaś Maryjo. Chwała Ojcu.

 

Radość 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie o wcieleniu Syna Bożego

 

_____"Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida" (Łk 1,30b-32).

 

Radość 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

 

_____"Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia" (Łk 1,46b-47).

 

Radość 3. Narodzenie Pana Jezusa

 

_____"Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie" (Łk 2,7).

 

Radość 4. Pokłon Trzech Króli

 

_____"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2,11).

 

Radość 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

 

_____"Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami" (Łk 2,46-47).

 

Radość 6. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

 

_____"Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków" (Ap 1,17b-18a).

 

Radość 7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

 

_____"Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1).